Szkolenia i konsultacje

Oferujemy opracowanie i wdrożenie cyklu szkoleń dla pracowników w zakresie HACCP, GMP/GHP, PZS jak również konsultacje dla menagerów wszystkich szczebli w ww. zakresach.