PZS – Program zwalczania szkodników

Opracowujemy kompleksowe programy związanymi ze zwalczaniem wszelkich szkodników jak i profilaktyką oraz systemami monitorującymi.